Mitä chatbottia kannattaa käyttää asiakaspalvelussa?

AI chatbottia

Tarjolla olevien teknologioiden ja brändien määrän kasvaessa täydellisen chatbotin valinta voi tuntua vaikealta, mutta sen ei tarvitse olla. Viime vuosien aikana chatbot-teknologioiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Chatbotit tähtäävät siihen, että asiakas saadaan sitoutettua välittömästi ja vaivattomasti. Chatbotit tekevät myös asiakkaiden sitouttamisesta yrityksille vähemmän työlästä ja aikaa vievää. Aikaisessa vaiheessa olevalle teknologialle tyypillisesti parhaillaan on menossa […]

9 Game-changing Chatbots for Your Lead Generation

AI chatbots, lead generation

Chatbots for lead generation are becoming more and more popular among digital marketers. When we talk about lead generation, we talk about recognizing customer interest or the process of attracting new customers—an extremely important step in the sales process. These customer relationships should be further improved and strengthened, as they have the potential to result […]

Which chatbot should I use for my customer service?

AI chatbottia

With the proliferation of technologies and brands on the market, finding the perfect chatbot for customer service can be bewildering but it doesn’t have to be. The past several years have witnessed an explosion of chatbot technologies designed to (hopefully) make customer engagement more instantaneous and seamless for consumers and less time consuming and onerous […]