7 tips on building personal branding to grow your business

personal branding, Aurabear, growth marketing

What is the first thing that pops into your mind when someone says “social media celebrities”? Is it Gary Vaynerchuk’s face or Kylie Jenner’s? Well, it doesn’t matter. Both of these personalities, and others like them, are brands in themselves. It is their face, their activities that sell. Cases like these point towards the importance […]

Kasvumarkkinointi vs. perinteinen markkinointi

Kasvumarkkinointi vs. perinteinen markkinointi

Markkinointi ja sen muutokset viime vuosina Markkinoinnin eri keinot ovat olleet yrityksille aina se yksi tärkeimmistä keinoista saada näkyvyyttä omille tuotteille ja palveluille. Ilman markkinointia yritys ja sen tarjoamat palvelut voivat jäädä hyvinkin tuntemattomiksi. Ennen digiaikaa niin sanottuja perinteisiä markkinoinnin keinoja olivat muun muassa lehtimainokset, radiomainokset, televisiomainokset, mainoslehtiset sekä puhelinmyynti ja muu suoramarkkinointi. Vaikka olemmekin […]

Data, Metrics, Analytics: All the SaaS metrics data analysts should know

SaaS metrics

It’s easy to take advantage of popular data tracking tools like Google Analytics and social media insights. However, for SaaS businesses in particular, these tools often provide overrated metrics like the number of page views, sessions, and the number of social media followers. Unless your business is built on visits and followers, an increase in […]